Politica de confidentialitate

 

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la rezervari@elplazza.ro . Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.

 • Termeni și condiții

  El Plazza, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (NASPDP), procesează datele pe le-ați furnizat prin utilizarea serviciilor de colectare a datelor și rezervările online disponibile pe acest site și la receptie .

  El Plazza  gestionează datele cu caracter personal primite în timpul utilizării site-ului sau în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal și divulgarea de informații de interes public (conform actului 677/2001).

  El Plazza utilizează informațiile dumneavoastră personale pentru a înțelege mai bine nevoile dvs., pentru a vă ajuta să finalizeze tranzacții și comenzi, în scopuri de comunicare, pentru a vă oferi servicii și suport, vă actualizați despre serviciile noastre și ofertele noastre speciale limitate. Noi folosim ocazional informațiile pe care ni le-ati furnizat pentru a vă contacta despre diferite tipuri de cercetare cu privire la serviciile noastre pentru a le optimiza și să se asigure că acestea îndeplinesc cerințele dumneavoastră. Noi respectăm caracterul privat și securitatea informațiilor furnizate atunci când folosiți site-ul nostru, inclusiv furnizarea de date privat, prin care se aplică politica de confidentialitate curent.

 • Prelucrării Datelor cu Caracter

  Pentru a putea vedea informațiile disponibile pe www.elplazza.ro, nu sunt necesare date cu caracter personal.  Cu toate acestea, sistemul online de rezervare, serviciile de carieră, actualizările newsletter-și opțiunile de contact necesita unele informații cu caracter personal.

 • Utilizarea datelor

  El Plazza utilizează datele cu caracter personal furnizate, dar nu exclusiv, în următoarele scopuri: onorarea comenzilor on-line, comunicarea de informații despre produse, servicii și oferte speciale etc. detaliile cardului de credit / debit sunt utilizate exclusiv pentru procesarea plăților autorizate prin sistemul de rezervări online.

 • Securitatea Informațiilor

  Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal, El Plazza folosește proceduri interne și tehnologii de securitate la protecția datelor cu caracter personal colectate de la www.elplazza.ro. Site-ul nostru poate include link-uri către alte pagini web care sunt în afara controlului nostru. Ar trebui să vă accesați aceste link-uri, puteți accesa paginile web ale căror politici de confidențialitate pot fi diferite de cele puse în aplicare de către El Plazza.

 • Observații

  Nu vi se cere să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate în primul articol de mai sus. Prin furnizarea ne cu datele tale prin intermediul acestui site, ne asigurăm că toate informațiile sunt gestionate în condiții de siguranță și că drepturile oferite de actul 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, precum și a acelor drepturi oferite de 506/2004 act privind protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenție, libertatea de o decizie individuală, dreptul de a adresa orice problemă în instanță, dreptul de a respinge prelucrarea ulterioară a datelor . și dreptul de a solicita stergerea lor pentru exercitarea oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta folosind urmatoarea adresa: Baile Herculane, str. Vicol nr. 10, Jud. Caras Severin, Cod 325200 , sau la e-mail : rezervari@elplazza.ro

 • Legislație

  Noi respectăm cerințele 677/2001 actului privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată prin actul 506/2004 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Politica de confidențialitate actual rămâne de legislația românească în prezent în uz. În cazul în care un litigiu avea loc, de comun acord va fi solicitată în termen de 30 de zile lucrătoare de la procesarea plângerii la sediul nostru. În cazul în care acordul comun să nu fie atins înainte de termenul limită de mai sus, se consideră competența Tribunalului Bucuresti.

 •  TRANSMITEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE UTILIZATOR / USER SUBMISSIONS

  Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea lui El Plazza. Nici o transmitere nu va reprezenta nici o obligaţie de confidenţialitate din partea lui El Plazza şi El Plazza nu va fi obligată să facă publică nici o transmitere.

  El Plazza va deţine toate drepturile legate de transmiteri şi va avea dreptul să folosească transmiterea fără restricţie, pentru orice scop, fie el comercial sau de altă natură, fără nici o compensaţie către dumneavoastră. Dumneavoastră de asemenea garantaţi că deţinătorul oricărui drept, inclusiv de drepturi morale, în contextul de faţă, a renunţat complet şi efectiv la toate aceste drepturi şi v-a transmis dumneavoastră, în mod valid şi irevocabil, dreptul de a transmite drepturile de proprietate lui El Plazza.

 • CONŢINUTUL LEGAT DE SITE

  Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră. Prin punerea la dispoziţie a acestor legături noi nu aprobăm sau nu recomandăm aceste site-uri sau materialele conţinute sau serviciile oferite de ele, şi nu suntem răspunzători pentru aceste materiale, servicii sau pentru alte situaţii în legătură cu sau provenite din orice alt site.

  Pot exista legături către alte site-uri, aflate în paginile site-ului nostru, care vă pot scoate afară din site. Acesta include legături către advertiseri, sponsori şi parteneri care pot folosi logo-ul nostru ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii, sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe site pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva legături din partea oricărui terţ către site. Nu uitaţi că ori de câte ori transmiteţi informaţii online, aceste informaţii pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o obţineţi online; puteţi face aceasta pe propriul risc.

 • DESPĂGUBIRE

  Dumneavoastră sunteţi de acord să despăgubiţi pe El Plazza şi subsidiarele, afiliatele, directorii, agenţii şi angajaţii săi, absolviţi de orice plângere sau cerere, incluzând onorarii avocaţiale rezonabile, făcute de o terţă parte legat de sau rezultând dintr-o încălcare de către dumneavoastră a prezentului acord sau a documentelor pe care le încorporează, sau violarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terţe părţi. Faptul că El Plazza nu acţionează în legătură cu încălcări făcute de dumneavoastră sau de alţii nu înseamnă că renunţă la drepturile sale de a acţiona în ceea ce priveşte încălcări similare sau subsecvente.

  Dumneavoastră sunteţi integral răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dumneavoastră şi pentru toate activităţile care au legătură cu contul dumneavoastră.

  În situaţia în care este făcută orice Plângere sau orice acţiune sau procedură este declanşată împotriva Părţilor Despăgubite, sau a oricăreia dintre ele, decurgând din sau în legătură cu acest Acord, oricare dintre aceste Părţi poate, printr-o notificare rezonabilă către dumneavoastră, să vă ceară ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să se opună acelei plângeri sau să preia apărarea în legătură cu acea acţiune sau procedură şi să angajeze consilieri pentru acest scop, consilieri care vor fi aprobaţi în prealabil în scris de Partea Despăgubită, aprobarea care va trebui să fie dată obligatoriu în cazul unor consilieri care acţionează în folosul apărătorilor dumneavoastră angajaţi într-o astfel de apărare sau rezistenţă.

  Dumneavoastră veţi colabora cu noi în apărarea împotriva oricărei Plângeri. Ne rezervăm dreptul ca, pe propriile dumneavoastră cheltuieli, să ne asumăm în mod exclusiv apărarea şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul de despăgubire din partea dumneavoastră.

 • ACCES ŞI INTERFERENŢE

  Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

  Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă (i) trebuie să nu conţină nici un virus, „Cai Troieni”, viermi, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi (ii) nu vor crea răspundere pentru noi sau nu vor cauza pierderi (în tot sau în parte) pentru serviciile ISP-urilor noastre sau a altor furnizori.

 • ÎNCETARE

  Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

 • LEGEA APLICABILĂ

  Dumneavoastră va trebui să vă conformaţi tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile referitoare la folosirea de către dumneavoastră a Site-ului şi la solicitarea de către dumneavoastră de oferte de achiziţionare şi / sau de vânzare de produse şi / sau servicii. Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Folosirea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni, incluzând, fără limitare, acest paragraf. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu termenii prezentului Acord va fi introdusă la instanţele de judecată din România.

Printeaza